Scala nâng cấp mang lại sự liên kết chặt chẽ hơn với Java 8


Scala phiên bản 2.12 có một lập trình nâng cấp kỹ lưỡng để sử dụng tốt hơn các tính năng máy ảo của Java 8.

Scala, một ngôn ngữ chức năng và đối tượng được hướng tới thời thượng cho máy ảo Java, không phù hợp với Java 8, phiên bản mới nhất của nền tảng Java tiêu chuẩn.

Phiên bản 2.12.0, phát hành vào thứ tư, đã có 1 lập trình được nâng cấp kỹ lưỡng để tận dụng lợi thế của các tính năng VM trong việc nâng cấp Java, theo scala-lang.org. Với Scala 2.12.0, một đặc điểm biên dịch trực tiếp để tương tác với với các phương pháp mặc định, để cải thiện khả năng tương thích hệ nhị phân và khả năng tương tác Java. Và với Java 8 cho phép các phương pháp cụ thể trong giao diện, Phiên bản Scala 2.12.0 là có thể biên soạn một đặc điểm cho một tập tin giao diện duy nhất.

[Nghệ thuật lập trình được thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi giúp bạn hướng tới cái đang thịnh hành trong lập trình và những cái gì đang giảm nhiệt  và cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các công nghệ đang làm thay đổi cách mà những nhà phát triển làm việc. | đuổi kịp với các chủ đề đang thịnh hành trong lập trình với bản tin InfoWorld’s Application Development.

“Trước đây, một đặc tính được biểu diễn như một giao diện và một lớp mà tổ chức việc thực hiện phương pháp” scala-lang.org nói rằng. “Scala 2.12 là tốt nhất trong việc sử dụng tối ưu những tính năng mơi của Java 8 và do đó tạo ra mã mà đòi hỏi thời gian chạy Java 8”.

Ngoài ra, Scala và Java 8 Interop đã được cải thiện mã chức năng, với các phương pháp mà tạo ra các chức năng dễ dàng được gọi cho mỗi hướng thông qua cú pháp lambda. “Các lớp FunctionN trong thư viện chuẩn của Scala hiện nay là các loại SAM (Single Abstract Method) và tất cả các loại SAM được đồng bộ-từ loại hình kiểm tra cho đến khi thế hệ code-không có lớp tập tin được tạo ra cho lambdas, và invokedynamic được sử dụng để thay thế.”

Các phiên bản mới cũng có tính năng tối ưu hóa bytecode mới. “Các trình tối ưu hóa được cấu hình bằng cách sử dụng tùy chọn biên dịch -opt. Theo mặc định nó chỉ loại lỗi đang không thể truy cập trong một phương thức. “việc xóa bỏ các mã hỏng và một số tối ưu hóa làm sạch cũng được bao gồm”

Version 2.12.0 chuẩn hóa vào cuối GenBCode lại cho phát ra mã nhanh hơn, và trình tương tác trong Scala đã được cải thiện. Nó cũng có một suy luận kiểu nâng cấp cho Scala.js, mà tạo Javascript từ Scala.

Scala 2.12.1, sẽ khắc phục một số vấn đề với phiên bản 2.12.0, là đến cuối tháng này; scala-lang.org nói nó sẽ làm sạch mã và cung cấp các bản sửa lỗi front-end. Một phiên bản tương lai của Scala 2.12.x sẽ giải quyết một vấn đề mà các bộ sưu tập tương tự có khuynh hướng bế tắc trong REPL và đối tượng initializers. Kể từ đây, Scala 2.12.x phát hành sẽ được hoàn toàn tương thích binary.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*